obchodní podmínky

Objednávka
provedená přes e-shop www.papirovetasky.cz je návrhem kupní smlouvy, vlastní kupní smlouva vzniká potvrzením objednávky prodejcem. Objednávka je pokládána za závaznou pro obě strany pokud nedojde k porušení podmínek smluvených v době potvrzení. U zboží, které bude předáno na našem výdejním místě vzniká kupní smlouva přímo v prodejně.

Cena zboží určená v okamžiku odeslání objednávky je konečná a nebude navyšována o jakékoliv další poplatky.

Storno objednávky ze strany kupujícího:
Kupující má právo stornovat objednávku v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání.
Storno objednávky ze strany prodávajícího:
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část pouze u zboží, které se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet. Prodávající je vždy oprávněn požádat kupujícího o autorizaci objednávky, například e-mailem nebo telefonicky. Prodávající si vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě špatně uvedené ceny.
Odstoupení od kupní smlouvy (zboží prodané nekontaktně, přes internet)
Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží prodávající zákazníkovi vrátí do 20 dnůzpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Vrácená částka se bude rovnat rozdílu kupní ceny a nákladů, které prodejce vynaložil v souvislosti s dodáním zboží zákazníkovi (např. balné a přepravné ). V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží (neúplný obsah, poškozený obal, opotřebení zboží apod.) Zejména upozorňujeme na nutnost nepoškodit veškeré obaly - papírové krabice apod.
Odstoupení od kupní smlouvy (zboží prodané na prodejně)
Prodávající naskladní na prodejnu kupujícím poptávané zboží a tento se rozhodne k uzavření kupní smlouvy přímo na prodejně. Po uzavření kupní smlouvy nelze od této odstoupit.

Dodací podmínkyDodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou dle dostupnosti realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 5–9 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. Předpokládaný termín může být upřesněn při potvrzení objednávky prodávajícím.

Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na uvedené místo. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím vždy obsahuje návod na používání výrobku.

Náklady na dopravu jsou kupujícímu sděleny před potvrzením objednávky v sekci „Vaše objednávka“ a košík.
Přepravní služba PPL
Česká pošta-obchodní balík
Osobní odběr

Způsoby platby za zboží:
Zálohovou fakturou
V hotovosti na prodejně
Dobírkou na poště
Cena poštovného a balného u zboží zasílaného dobírkou do 5000 Kč s DPH je 180,- Kč/karton (typicky 200 - 250ks) vč. DPH.
Cena poštovného a balného u zboží nad 5000 Kč s DPH 0,- Kč.

Ochrana osobních dat - údaje jsou výhradně použity pro konkrétní obchodní případ - nákup zboží v tomto obchodě. Evidované údaje nejsou žádným způsobem poskytovány třetí straně ani nejsou jinak zpracovávány pro marketingové účely.

Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním těchto informací za výše stanovených podmínek.
Odpovědnost za vady zboží a záruka. Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, jelikož veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem dodán nový výrobek.

Používání papírových tašek musí zohlednit vlastnosti papíru jako konstrukčního materálu těchto výrobků. Pokud byly překročeny mechanické meze, či byl výrobek vystaven nepříznivým vnějším vlivům (např vlhkost, mráz apd.) či zjevně nevhodnému použití (upřesňuje podrobný popis který je také součástí dodávky) nebude možno uznat případnou reklamaci. Barevnost na fotografiích v eshopu je pouze ilustrační a odchylky mohou být zaznamenány i z dodávek v jednotlivých výrobních sérií, což je vlastnost daná technologií výroby.

Reklamace mechanického poškození výrobku, které nebylo patrné při převzetí zásilky, je nutné uplatnit neprodleně po jejich odhalení, tj. ihned po prvním použití výrobku (tentýž den, např. mailem, telefonem). Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat. Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu pro užití zboží a následně se těmito informacemi důsledně řídit.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku, nelze tedy považovat za vadu. V případě rozporu zboží se smlouvou má spotřebitel nárok na tzv. zjednání nápravy a to: Bezplatným uvedením zboží do stavu odpovídajícího smlouvě prostřednictvím výměny Přiměřeným snížením kupní ceny Náhradním dodáním zboží Odstoupením od smlouvy Záruka se vztahuje na poruchy a závady vzniklé v průběhu záruční doby chybou výroby nebo použitých materiálů. Výrobek byl používán v souladu s návodem k obsluze a příslušnými bezpečnostními předpisy platnými v České republice. Výrobek byl předán k provedení záruční opravy v kompletním stavu a dokladem o koupi výrobku. Poskytovaná záruka se nevztahuje zejména: na poškození bežným opotřebením, vniknutím vody nebo jiných tekutin, mechanickým poškozením při používání výrobku, nebo při jeho dopravě, na poškození způsobená nesprávnou manipulací, nepřípustným zásahem do výrobku nebo jeho úpravou, pokud byl výrobek použit v rozporu s návodem k obsluze. Záruční doba se u jednotlivých druhů zboží liší (minimální záruční doba činí 2 roky), u všech výrobků poskytujeme záruku v době určené výrobcem, nejméně však v době minimální záruční doby. Reklamace na zbožíKupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout bez zbytečného odkladu a o zjištěných vadách do 2 dnů informovat prodávajícího. K reklamaci je nutné předložit doklad o zaplacení zboží (případně kopii), jehož vady jsou reklamovány. O reklamaci bude rozhodnuto ihned nebo u složitějších případů do pěti dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba nezbytná k odbornému posouzení vady. O rozhodnutí o reklamaci je zákazník vyrozuměn e-mailem nebo telefonicky. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejdéle do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Odstoupení od kupní smlouvyOdstoupení od kupní smlouvy se dále řídí zákonem č. 367/2000. V souladu se zákonem č. 367/2000 máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv na IČO). Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek: Kontaktujte nás písemně, že žádáte o odstoupení od smlouvy. Uveďte číslo objednávky, Vaše celé jméno a datum nákupu zboží. Pokud jste již zboží obdržel-a a převzal, zašlete jej zpět na naší adresu podmínky převzetí zboží: Zboží nesmí být použité Zboží musí být nepoškozené Zboží musí být kompletní (návodu atd.) S originál dokladem o koupi Zboží musí byt v původním nepoškozeném obalu Zboží, prosíme, posílejte doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám (doporučeně neznamená na dobírku). Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 21 pracovních dnů po obdržení zboží. V případě nedodání kompletního zboží či jinak odporující výše uvedeným podmínkám se termín posouvá do doby dodání plnohodnotného zboží. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět nebo bude uschováno na naši provozovně za manipulační poplatek ve výši 1% prodejní ceny zboží/týden. Ochrana osobních údajů.Všechny uvedené osobní údaje slouží pouze pro komunikaci s odběratelem ve věci příslušné objednávky. Prohlašujeme, že data nebudou poskytnuta třetím stranám, ani nijak jinak využita.

 
TOPlist